Levertijd is 1 - 2 werkdagen. Gepersonaliseerde bestellingen hebben een langere levertijd
nl

Privacy Statement

Algemeen

De website van Blond Amsterdam (www.blond-amsterdam.com) is onderdeel van Blond Atelier B.V. (hierna te noemen: ''Blond''). Blond gaat zorgvuldig om met de persoonlijke data van haar klanten en doet er alles aan om deze te beschermen. Blond zal de persoonsgegevens die bescherming genieten op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens zorgvuldig en rechtmatig gebruiken en beschermen. De persoonsgegevens zullen slechts worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst op afstand. Na uitvoering van de overeenkomst op afstand worden de persoonsgegevens vernietigd, althans niet meer bewaard.

Verwerken van persoonlijke gegevens

Blond gebruikt persoonlijke gegevens (inclusief naam-, adres-, email- en bankgegevens) voor:

  1. Afronden en uitvoeren van een contract op afstand
  2. Het overhandigen van persoonlijke gegevens aan derden, wat uitsluitend plaatsvindt om een overeenkomst de concluderen, waar de derde partij verplicht is om zorgvuldig om te gaan met overhandigde persoonlijke gegevens. 
  3. Het uitleveren van persoonlijke gegevens aan derden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. 

Verder slaat Blond informatie op (IP adressen) in verband met haar eigen veiligheid en statistieken. Persoonlijke gegevens kunnen tevens, op aanvraag, worden vernietigd na het afsluiten van het contract. Tevens kunnen verzoeken voor aanpassingen in uw gegevens gestuurd worden naar: webshop@blond-amsterdam.nl

Aanpassingen

Blond heeft het recht om haar privacy statement aan te passen. Aanpassingen zullen worden aangekondigd op de website. Houd deze dan ook in de gaten voor nieuws. 

Vragen

Heeft u verder nog vragen? U kunt contact op nemen via het onderstaande adres:

Blond Atelier B.V.

Ferdinand Bolstraat 44

1072 LL Amsterdam

info@blond-amsterdam.nl

Meld je aan voor de Blond nieuwsbrief