Blah Blah Blah

Take a look at the cheerful and colourful Blah Blah Blah collection!

Petit four pink

Blah Blah Blah

€ 4.95

Petit four blue

Blah Blah Blah

€ 4.95

Petit four green

Blah Blah Blah

€ 4.95

Petit four orange

Blah Blah Blah

€ 4.95

Sign up for the Blond newsletter